Word cocktail by Greg Mitchell

 

Poblachd nam Bàrd

an clò, air loidhne, air an àrd-ùrlar is far-theachdaireachd